آشنایی با روش VSM(مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی) و اجزای دستگاه

آشنایی با روش VSM

دستگاه مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی یا به اختصار “VSM”(Vibrating Sample Magnetometer) جهت اندازه‌گیری خواص مغناطیسی مواد به کار گرفته می­ شود. رفتار مغناطیسی مواد مختلف دیامغناطیس، پارامغناطیس، فرومغناطیس و غیره، در شکل‌های مختلف پودر، جامد، فیلم نازک، تک بلور، مایع و غیره، به کمک VSM با رسم منحنی پسماند، قابل اندازه‌گیری است. ایده ساخت چنین دستگاهی در سال 1956 توسط آقای ون و فلندرز(G.W.Van&P.J.Flanders) مطرح شد ولی ساخت نهایی دستگاه در سال 1959 توسط آقای فونر(S.Foner) انجام شد. در حال حاضر گاهی این دستگاه با نام مغناطیس­ سنج فونر نیز شناخته می­ شود.

اساس کار این دستگاه تغییرات شار مغناطیسی در یک کویل در هنگامی است

­که نمونه در معرض میدان مغناطیسی قرار گرفته است

و در نزدیکی آن شروع به لرزش می­ کند.

کمیت­ های قابل اندازه­ گیری بوسیله دستگاه مغناطیس سنج عبارتند از:

بیشینه میدان اعمالی(Hm)

بیشینه چگالی شار (Bm)

میزان پسماند مغناطیسی (Br)

میدان پسماند زدا (Hc)

نسبت مربعیت (Br/Bm)

نفوذپذیری مغناطیسی (µ)

غیر از روش مغناطیس­ سنجی نمونه مرتعش، روش­ های دیگری نیز برای اندازه ­گیری خواص مغناطیسی ماده وجود دارد. روش ­های مغناطیس ­سنجی مختلف، مغناطش یک نمونه با ابعاد مختلف را در شرایط گوناگون از لحاظ دما، میدان مغناطیسی و جهت­گیری نمونه، اندازه ­گیری می ­کنند و نمودارهای متنوعی که نشان ­دهنده ویژگی ­­های متفاوت ماده است را نمایش می ­دهند. مغناطیس­سنج­ ها براساس میزان فرکانس جریان­ های عبوری از آنها شامل سیستم­ های مختلف می­ باشند،

اما اساس اندازه ­گیری آنها مشابه است.

برخی از سیستم ­های مغناطیس­ سنج عبارتند از:

مغناطیس­ سنج نمونه چرخان (RSM) و مغناطیس­ سنج گرادیان نیروی متناوب (AGFM).

اجزای تشکیل­ دهنده

بطور کلی مغناطیس ­سنج VSM از سه بخش تشکیل می شود:

الف-آهن­ربای الکتریکی ب-قسمت مکانیکی ج- مدارها و اجزای الکتریکی.

تصویر کلی مغناطیس سنج در شکل 1 نشان داده شده است.

بیشتربدانید:ارلن درپیچ دار

آشنایی با روش VSM

 

آهن­ربای الکتریکی

از آهن­ربای الکتریکی برای تولید میدان مغناطیسی در ناحیه بین دو قطب استفاده می ­شود.

این آهن­ربا همانطور که در شکل 1 هم نمایش داده شده است،

به صورت سیم ­پیچ الکتریکی با ابعاد خارجی حدود یک متر است

که به منظور خنک نمودن آن از جریان آب مقطر در لوله­ های داخل سیستم، استفاده می­ شود.

منبع تغذیه متصل به آن می­ تواند جریان DC  تا حد ١۴٠ آمپر تولید نماید.

بیشتربدانید:آشنایی با روش VSM

قسمت مکانیکی دستگاه مغناطیس سنج

این قسمت برای نگهداری نمونه در محل مناسب، چرخش آن و تولید نوسانات مکانیکی مناسب، طراحی شده است. قسمت مکانیکی، روی آهنربای الکتریکی قرار می­ گیرد و از سه بخش تولید­کننده نوسان جابجاکننده، نگهدارنده نمونه و وسیله ایزوله­ کننده نوسانات، تشکیل شده است.

از بوبین میانی (بوبین بطور ساده از پیچ ه­ای سیمی تشکیل شده است)، جریان ac با فرکانس ٨٢ هرتز جهت تولید نوسان می­ گذرد. قسمت میانی صفحات فنری، تحت تأثیر نیروی میدان نوسانی قرار گرفته و به نوسان در می­ آیند و همراه با خود، میله نمونه و در نتیجه نمونه مغناطیسی را در امتداد قائم به نوسان در می­ آورند. بخش نوسان­ کننده به صفحات متحرک خازن­ هایی وصل می­ شود.

نیروی عکس ­العمل حاصل از نوسانات که به بوبین و آهن­ربا وارد می­ شود، باعث نوسان متقابل آنها می­گردد.

برای حذف این نوسانات و جلوگیری از انتقال آن به پایه و تشکیل یک میدان استاتیک توسط آهنربای اصلی، از ایزوله کننده نوسانات استفاده می­ شود که به عنوان یک تشدید­کننده مکانیکی، انرژی نوسانات حاصل از نیروی عکس­ العمل را جذب می­ نماید. نمونه که در انتهای یک میله غیرمغناطیسی نصب می­ شود، باید دقیقاً در مرکز تقارن سیستم سیم­ پیچ ­های مغناطیس ­سنج (واقع در بین قطب­های آهنربای اصلی) قرار بگیرد.

محل دقیق نمونه با سه پیچ ویژه که قابلیت حرکت نمونه را در راستاهای مختلف دارد، تنظیم می­ شود.

 

آشنایی با روش VSM

قسمت الکتریکی دستگاه مغناطیس سنج

همانطور که قبلاً گفته شد نمونه در راستای قائم به نوسان در می­ آید. سیگنال القاء شده در سیم­ پیچ ها متناسب با مغناطش نمونه و مشخصات نوسانات است که به منظور اندازه­ گیری مغناطش نمونه، عامل دوم باید حذف گردد. سیگنالی ناشی از خازن متغیر (که به آن اشاره شد) حاصل می­شود که تنها به مشخصات نوسانات مکانیکی (عامل دوم)، بستگی دارد. از آنجایی که سیگنال اصلی متناسب با هر دو عامل است،

از تفاضل سیگنال اصلی و سیگنال ناشی از خازن و تقویت آن توسط یک تقویت­ کننده تفاضلی،

مغناطش نمونه اندازه­ گیری می­ شود.

به این ترتیب، تغییرات احتمالی در عوامل نوسانی روی اندازه بدست آمده برای مغناطش نمونه، اثری نخواهد داشت.

avizhe
ارسال دیدگاه